Arxius de maig 2015

Nova normativa sobre Inspecció Tècnica dels Edificis

Acaba de publicar-se el Decret 67/2015 de 5 de maig, que es diu col·loquialment que regula les revisions dels edificis, sota la definició d’Inspecció Tècnica dels Edificis. Fins ara, les revisions dels edificis estaven previstes en el  Decret 187/2010, de 23 de novembre, que, val a dir, no ha tingut l’esperat efecte real. L’any 2012,

Modificació de la Llei de Propietat Horitzontal a Catalunya

Amb un cert retard respecte la Llei estatal, que es va modificar l’any 2013, s’ha publicat la modificació de la llei per Catalunya. Més enllà de que s’hagi ampliat la responsabilitat del nou propietari dels deutes de l’immoble, que en el cas de Catalunya ha quedat fixat en els quatre anys anteriors a la data