Arxius de juny 2013

Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbanos

Entra en vigor avui una important modificació de la L.A.U., que té com a principal novetat la reducció del termini mínim obligatori per al propietari de la vigència del contracte, que actualment és de cinc anys, a tres anys. Addicionalment es permet a l’arrendatari resoldre el contracte a partir del sisè mes de vigència del

Certificat d’Eficiència Energètica

La publicació de la Llei 8/2013 de 26 de juny, ha incorporat el règim sancionador per l’incompliment de l’obligació als operadors del sector immobiliari, tant propietaris individuals o professionals, com intermediaris o comercialitzadors de incorporar a les ofertes (anuncis en qualsevol mitjà) la Certificació d’Eficiència Energètica dels Edificis. Tots responen del acompliment de la normativa,