Normativa

Nova normativa sobre Inspecció Tècnica dels Edificis

Acaba de publicar-se el Decret 67/2015 de 5 de maig, que es diu col·loquialment que regula les revisions dels edificis, sota la definició d’Inspecció Tècnica dels Edificis. Fins ara, les revisions dels edificis estaven previstes en el  Decret 187/2010, de 23 de novembre, que, val a dir, no ha tingut l’esperat efecte real. L’any 2012,

Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbanos

Entra en vigor avui una important modificació de la L.A.U., que té com a principal novetat la reducció del termini mínim obligatori per al propietari de la vigència del contracte, que actualment és de cinc anys, a tres anys. Addicionalment es permet a l’arrendatari resoldre el contracte a partir del sisè mes de vigència del

Certificat d’Eficiència Energètica

La publicació de la Llei 8/2013 de 26 de juny, ha incorporat el règim sancionador per l’incompliment de l’obligació als operadors del sector immobiliari, tant propietaris individuals o professionals, com intermediaris o comercialitzadors de incorporar a les ofertes (anuncis en qualsevol mitjà) la Certificació d’Eficiència Energètica dels Edificis. Tots responen del acompliment de la normativa,

Nous tipus d’IVA

A partir de demà, dia 1 de setembre, entraran en vigor els nous tipus d’IVA establerts pel Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, publicat al BOE el 14 de juliol de 2012. Pel que fa al mercat de lloguer i compra/venda d’immobles, aquest canvi afectarà de la següent forma: Lloguers sense opció de