Qui som?

L’any 1997 neix Barnaquatre com a continuació d’una iniciativa de l’any 1991, que pretenia dotar a les empreses transformadores d’edificis en arrendament d’un servei àgil i eficient que gestionés els immobles des de tots els àmbits.

Des dels inicis, Barnaquatre acompanya al propietari amb un esperit diferenciador. Per nosaltres, l’adquisició d’un immoble, pis, local o nau, és l’inici, no el final. Volem que la seva adquisició immobiliària funcioni.

Vint anys de vida i vint-i-cinc de professió han anat bastint una estructura que pretén satisfer les necessitats del fluctuant mercat immobiliari. Els cinc enamorats de la professió amb els que Barnaquatre va començar a recórrer el seu camí són ara més de trenta professionals altament qualificats que, a diari, donen resposta a les inquietuds i necessitats dels nostres clients. El servei al client, la professionalitat, la integritat, el treball en equip i la innovació continua són valors que ens han permès créixer any rere any. Valors que, ara més que mai, fonamenten totes les nostres activitats.

El nostre equip de gestió d’arrendaments vetlla per obtenir la màxima rendibilitat del seu patrimoni. Assessora en l’adequació de l’habitatge per a la seva comercialització en les millors condicions, gestiona les incidències amb el llogater i facilita el cobrament de rendes i el pagament de despeses i impostos. L’equip comercial fa servir totes les eines necessàries que permetin posar en el mercat els seus immobles i agilitzar la cerca del llogater adient, tot intentant garantir la seva solvència.

Per una altra banda, el nostre equip de gestió de comunitats s’encarrega de resoldre les necessitats de les comunitats de propietaris, atenent les demandes dels co-propietaris. La seva feina està enfocada tant a gestionar econòmicament (cobraments i despeses) la finca com a l’assessorament, ja sigui legal, tècnic o fiscal. En les nostres noves oficines, Barnaquatre disposa de tres sales d’assemblees que garanteixen un espai adient per a les reunions de co-propietaris.

Donada la conjuntura actual, l’equip de Barnaquatre és conscient dels esforços necessaris per continuar satisfent les necessitats dels nostres clients. Tanmateix conservem la il·lusió per seguir celebrant aniversaris que facin empetitir les fites assolides durant els vint-i-cinc primers anys del projecte.

Amb un nou canvi d’oficines que ens permet un servei més personalitzat, encaminem el nostre futur, en el que volem continuar comptant amb els que ja creuen en nosaltres, agraint-los sempre la seva confiança, ja que gràcies a ells, som el que som.

Joan Ramon i Vidal
Soci Fundador de Barnaquatre