Política Xarxes Socials

1. INFORMACIÓ A LA PERSONA USUÀRIA

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

BARNAQUATRE GESTIÓ DE FINQUES S.L. serà el responsable del tractament de les dades personals d’aquelles PERSONES que han procedit a crear un perfil en qualsevol de les seves xarxes socials. Les mateixes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), facilitant la següent informació del tractament:

Per a què tractem les seves dades personals?

Finalitat del tractament: per a mantenir una relació entre la PERSONA USUÀRIA i BARNAQUATRE GESTIÓ DE FINQUES S.L. (d’ara endavant el RESPONSABLE) que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials

Quan el RESPONSABLE recopili i tracti dades personals a través de les seves xarxes socials, les PERSONES USUÀRIES seran informades sobre la finalitat de la recopilació de dades, així com sobre els seus drets en relació a les seves dades personals. Les dades personals s’utilitzaran únicament per als fins indicats i es mantindran de manera segura.

Base Jurídica del Tractament: el consentiment explícit atorgat per la PERSONA USUÀRIA per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics (article 6.1.a GDPR).

D’altra banda, la PERSONA USUÀRIA pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Durant quant temps guardarem les seves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre la PERSONA USUÀRIA no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.


A qui facilitem les seves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per la PERSONA USUÀRIA a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, inclosos les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que la PERSONA USUÀRIA utilitzi. Per la qual cosa, podrà quedar a disposició pública d’uns altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, la PERSONA USUÀRIA pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es desitja utilitzar.

No obstant això, no està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social, excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de BARNAQUATRE GESTIÓ DE FINQUES S.L. serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.


Quins són els seus drets?

Drets que assisteixen a la PERSONA USUÀRIA: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu
  tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
  tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

BARNAQUATRE GESTIÓ DE FINQUES S.L. - Pau Claris, 190 Pral - 08037 Barcelona (Barcelona).

E-mail: info@barnaquatre.com

La política de privacitat completa es troba disponible en barnaquatre.com

2.UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de la PERSONA USUÀRIA de tota aquella informació ja publicada en la xarxa social del RESPONSABLE.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de la PERSONA USUÀRIA.

La PERSONA USUÀRIA sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin
d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva
configuració on trobarà diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

3.PUBLICACIONS

L’objecte de les xarxes socials, és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa el RESPONSABLE. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA, una vegada sigui seguidora o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquesta, comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. La PERSONA USUÀRIA en tots els casos, ha de ser la titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. No es toleraran comentaris o contingut ofensiu, difamatori, il·legal o inapropiat en els perfils de l’empresa. L’Empresa es reserva el dret d’eliminar aquests comentaris o contingut i bloquejar als usuaris responsables.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de la PERSONA USUÀRIA.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat la PERSONA USUÀRIA.

La PERSONA USUÀRIA ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però si que romandran en la xarxa social.

4.DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de cada xarxa social en el moment de registre, tenint en compte els diferents requisits d’edat per a la realització d’aquest.

Així mateix, el RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivarse de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials i l’accés de les quals hauria de realitzar-se sota la supervisió i control dels seus representants legals.

El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Els canvis seran
comunicats a través dels nostres perfils de xarxes socials i/o el nostre lloc web.

Copyright © Barnaquatre