Canvis en els tipus de retenció per IRPF als lloguers No residencials

Date: 8 de desembre de 2022

Entra en vigor avui el canvi en els tipus de retencions aplicables per els pagaments. En la activitat professional, ens resulta rellevant la modificació en el cas de les factures de honoraris, que fins ara era del 19% i a comptar d’ara passa a ser del 15%. Amb menys impacte econòmic, però que cal tenir en compte, tenim les retencions en els lloguers subjectes a retenció, que fins ara era del 20% i passa a ser del 19,50% fins desembre, Ja es preveu que passarà al 19% el primer del proper gener.

Copyright © Barnaquatre