Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària de la U.B.

Date: 8 de desembre de 2022

Un any més, en Joan Ramon i Vidal, soci fundador de Barnaquatre, formarà part del professorat en la XIII edició del Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària de la Universitat de Barcelona, que se celebra entre l'octubre del 2013 i el juny del 2014.

La Universitat de Barcelona,  des de la Facultat de Economia i Empresa, organitza un Màster adreçat a les persones interessades en el món immobiliari, amb la voluntat de oferir als participants les principals eines per realitzar negocis a l'àmbit de la gestió, inversió i promoció immobiliària. S'adreça tant a professionals del sector en actiu, com a aquelles persones interessades en realitzar aquestes tasques en un futur.

Barnaquatre contribueix, des del segon any de la seva celebració, aportant els seus coneixements dins de l'Àrea Jurídic-Immobiliària, explicant casos pràctics de Propietat Horitzontal. La nostra pràctica quotidiana permet compartir amb els alumnes no només els textos legals, sinó anar més enllà per aprendre com portar la teoria a la pràctica i com afrontar les situacions que es donen en l’exercici de l’activitat, preparant la implantació de procediments per a la vida professional.

Copyright © Barnaquatre