Màster en Facility Management de l’Escola SERT (COAC)

Date: 8 de desembre de 2022

Us fem avinent de nou que en Joan Ramon i Vidal, soci fundador de Barnaquatre, tornarà a formar part del professorat en la 3a edició del Màster en Facility Management de l'Escola Sert, que se celebra entre l'octubre del 2013 i el juny del 2014.

L'Escola Sert és el centre de formació contínua a través del qual el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ofereix un programa sistemàtic de formació i acompanyament al col·lectiu professional.

L’objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin: Establir estratègies a llarg termini d’estalvi de costos en la gestió de l’edifici, analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l’edifici, planificar els manteniments preventius i correctius de l’edifici, adquirir un criteri professional a l’hora d’implantar tecnologies intel·ligents, gestionar eficaçment espais i noves ubicacions, estalviar costos energètics a l’edifici, decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer, gestionar eficaçment la subcontractació de serveis i seleccionar encertadament el programari de gestió en Facility Management més adequat.

Barnaquatre contribueix, des de la 1a edició, compartint la seva experiència en l'anàlisi dels escenaris que es presenten al gestionar els elements d'un edifici, ja sigui des de l'òptica de la propietat o la de l'usuari.

Copyright © Barnaquatre