Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbanos

Date: 8 de desembre de 2022

Entra en vigor avui una important modificació de la L.A.U., que té com a principal novetat la reducció del termini mínim obligatori per al propietari de la vigència del contracte, que actualment és de cinc anys, a tres anys. Addicionalment es permet a l’arrendatari resoldre el contracte a partir del sisè mes de vigència del lloguer. El darrer tret rellevant és la llibertat de pactes entre les parts per establir el mecanisme de revisió de la renda cada any, que fins era preceptiu, en els primers cinc anys, que s’ajustés a les variacions del I.P.C.. Es pretén amb el canvi legislatiu flexibilitzar i dinamitzar un mercat, el del lloguer d’habitatges, que representa només el 17 per cent del parc d’habitatges de l’estat. Caldrà veure si aquesta millora en les condicions per als propietaris, que cerca la incorporació de noves unitats en lloguer al mercat, no penalitza als possibles arrendataris al veure reduïts els terminis que tenen garantida l’estada a l’habitatge llogat.

Copyright © Barnaquatre