Modificació de la Llei de Propietat Horitzontal Estatal

Date: 8 de desembre de 2022

La publicació de la Llei 8/2013 de 26 de juny ha vingut a ajustar alguns aspectes de la legislació que regula les Comunitats de Propietaris. No obstant, aquest text només afecta als edificis situats fora de Catalunya, ja que aquests es regulen pel l’article 553 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, sense modificació per ara. Sembla important destacar que, des de l’entrada en vigor de la Llei, ha quedat modificada la responsabilitat d’un nou adquirent davant de la Comunitat pels deutes que tingués l’anterior propietari. Fins ara només arribava a la part vençuda de l’any de la adquisició i l’anterior a la mateixa. A partir d’ara, aquest segon tram de responsabilitat ha quedat ampliat fins els tres anys anteriors a la data d’adquisició. La reforma dóna resposta a una evident necessitat de resoldre la desprotecció de les Comunitats de Propietaris davant els propietaris morosos. Cal esperar que el Parlament de Catalunya també modifiqui aquesta qüestió, que potser no cal posposar a la incorporació de altres reformes que segur també son interessants, però no tant urgents com aquesta.

Copyright © Barnaquatre