Nous tipus d’IVA

Date: 8 de desembre de 2022

A partir de demà, dia 1 de setembre, entraran en vigor els nous tipus d'IVA establerts pel Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, publicat al BOE el 14 de juliol de 2012. Pel que fa al mercat de lloguer i compra/venda d'immobles, aquest canvi afectarà de la següent forma:

Lloguers sense opció de compra

a) Lloguer d'habitatges

Els lloguers d'habitatges a persones físiques mantenen el tipus del 0%, mentre que els lloguers a persones jurídiques/subjectes passius de l'IVA, passen del 18% al 21%.

b) Lloguer d'aparcaments/trasters

En el cas d'aparcaments/trasters el tipus d'IVA passa del 18% al 21%. Els aparcaments/trasters llogats amb habitatges (fins a un màxim de 2 unitats) , mantenen el tipus del 0%, sempre que el llogater sigui una persona física.

b) Lloguer de locals/naus/solars

El tipus d'IVA passa del 18% al 21%.

Pot consultar el tipus d'IVA aplicable en funció del tipus d'immoble i llogater a la següent taula:

* Si es lloguen més de 2 unitats d’aparcaments/trasters, l’excés d’unitats s’hauria de considerar com a local i aplicar l’IVA d’aquests.

Lloguer amb opció de compra

En aquells casos en els que el tipus d'IVA era del 0%, aquest es manté. En els casos on era del 8%, passa a ser del 10%. La següent taula recull aquests casos i indica el tipus d'IVA aplicable en funció del tipus d'immoble, el llogater i el promotor de l'edificació:

* Si en el contracte hi ha més de 2 unitats d’aparcaments/trasters, l’excés d’unitats s’hauria de considerar com a local i aplicar l’IVA d’aquests.

Compra/venda

L'IVA per a l'adquisició d'habitatges nous es mantindrà al 4% durant l'any 2012. No obstant, a partir del 2013, s'aplicarà un 10%. Les compra/vendes anteriorment subjectes al 18%, principalment d'aparcaments, locals, naus i solars, passen a tenir un tipus del 21%.

Copyright © Barnaquatre