Nova normativa sobre Inspecció Tècnica dels Edificis

Date: 8 de desembre de 2022

Acaba de publicar-se el Decret 67/2015 de 5 de maig, que es diu col·loquialment que regula les revisions dels edificis, sota la definició d’Inspecció Tècnica dels Edificis. Fins ara, les revisions dels edificis estaven previstes en el  Decret 187/2010, de 23 de novembre, que, val a dir, no ha tingut l’esperat efecte real.

L’any 2012, arran la caiguda de un edifici al centre de Tarragona, es constatava que només el 4% dels edificis que haurien  d¡haver passat la inspecció ho havia fet. Ara entre en vigor una nova normativa, que intenta assolir els objectius que l’anterior norma no va aconseguir, incorporant a la obligació de revisió els edificis unifamiliars, tret que tinguin cèdula d’habitabilitat encara vigent. També s’ha afegit la obligació de disposar del llibre de l’edifici, que fins ara només afectava a Obra Nova i Gran rehabilitació, per la totalitat de les construccions.

Els terminis per a fer les inspeccions han quedat establerts amb el següent calendari:

1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici, en funció de la antiguitat:

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971: Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Anteriors a 1900: Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930: Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975: Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Copyright © Barnaquatre